reservarparking.com

Parking oficial de los aeropuertos

Política de privacitat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens subministri a través del portal www.reservarparking.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Empark Aparcamientos y Servicios SA que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d'informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per Empark Aparcamientos y Servicios SA, i per a la tramesa de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.
 

Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , adjuntant fotocòpia del seu DNI / Passaport / targeta de resident, a l'adreça: Empark Aparcamientos y Servicios SA Avenida del General Perón n.º 36, 1ª Planta, 28020 Madrid. Departament d'Atenció al Client LOPD.


Les dades sol·licitades a l'Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l'Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei.


L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L'Usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Empark Aparcamientos y Servicios SA o a qualsevol tercer, a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l'Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva inclusió.